Corona

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus.
De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Mondzorg Maud is veilig open voor reguliere patiëntenzorg.

De afspraak die ik met u heb staan gaat vanuit mijn kant door.
Het beleid dat ik volg is dat ik alleen mensen in de praktijk toelaat waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn.


Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoek ik u om uw afspraak kosteloos te annuleren. 

 • Heeft u nu corona? 
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)? 
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 
 • Bent u in thuisisolatie? 
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 


Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zal ik u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. 
Ik verzoek u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. 
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. 

Nog wat extra aanwijzingen: 

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd de praktijk binnen. 
 • Volg de aanwijzingen van het personeel op. 
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. 
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. 


Ik zal u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor de behandeling zal ik u 1 minuut laten spoelen met een spoelmiddel.

In de behandelkamer houd ik me aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en heb ik aanvullende hygiënemaatregelen genomen.